"Aile" Dosyası için Yazı Çağrısı

Birikim’in Temmuz-Ağustos 2021'de yayımlanacak sayısında (387-388) “aile” tartışmasına yer vermeyi planlıyoruz.

Aileye bir ahlâk kurumu olarak, toplumsal dayanışma kurumu olarak hep atıfta bulunulur. Sağ siyasetler, yoksullaşmanın, eşitsizliğin, kimsesizliğin, -bu arada feminizmin de!- yol açacağı "tahribata" karşı bir değer olarak aileye iltica eder. Buna karşılık aileyi muhafazakâr ideolojinin dayanağı olarak gören eleştirel yaklaşımlar da aile üzerine pek az düşünür. Türkiye'de aile yapılarını, ilişkilerini, toplumsal ve siyasi mekanizmalarla eklemlenme biçimlerini ve bütün bunların dönüşümlerini incelemeye fazla mesai harcanmıyor.

Bu açığın/açıkların farkında olan ve bunlara yanıt arayan 3000 ila 5000 kelimelik yazılarınızı 10 Haziran 2021 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyoruz.