"Liberalizm" dosyamız için yazı çağrısı

Birikim’in Ocak-Şubat 2022'de yayımlanacak 393-394. sayısında “liberalizm” tartışmasına yer vermeyi planlıyoruz.

Liberalizm Türkiye’de, bilhassa sol camia içinde hasmını isimlendirmenin bir biçimi olageldi. İktidardaki sağcılığın ise piyasa ekonomisine indirgendiği ölçüde liberalizmle bir sorunu olmadı. Bunlar kabaca bize liberalizmin Türkiye ölçeğindeki tezahürlerine dair fikir veriyor ancak liberalizmin fikrî temellerine dair düşünsel bir tartışmanın gerekliliğine de işaret ediyor. Türkiye’de popüler algıda liberalizm nerede konumlanır? Liberalizmin düşünsel kökenleriyle Türkiye’deki tezahürü arasındaki açı farkının nedenleri nedir? Liberal ideolojinin temel eksenlerine dair soldan bir eleştiri bize ne söyler? Özellikle Türkiye özelinde, ne tür liberal hareketlerden söz edebiliriz ve “yeni liberal” arayışların bu bağlamda anlamına dair neler söylenebilir?

Bu ve benzeri sorularla/sorunlarla ilişkili 3.000 ila 5.000 kelimelik yazılarınızı 10 Aralık 2021’e kadar [email protected] adresine bekliyoruz.