"Milliyetçilik - 'Yeni' mi?" dosyası için yazı çağrısı

1990'ların başında milliyetçiliğin ve ulus-devletin artık tarihe karışacağı "söyleminin" moda olduğu kısa bir dönemin ardından, birkaç "milliyetçilik yükseliyor" dalgası daha geçti. Türkiye'de 1990'lar ve 21. yüzyılın ilk iki on yılı, eski-yeni milliyetçilik söylemlerinin canlı tezahürlerine sahne oldu. Milliyetçilik ezelî-ebedîliğini mi kanıtlıyor? Biçim ve işlev değiştiriyor mu; bir "yeni" milliyetçilik var mı? Milliyetçiliği teorik ve siyasal olarak sorunsallaştırmanın imkanı nedir?

Bu sorular etrafında tasarlanan dosyaya gönderilecek yazılar için 5 Mayıs'a kadar vaktimiz var.