İrfan Özet

1980 İzmir Bornova doğumlu. 2004-2007 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, 2012-2018 yılları arasında ise, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) ve Sosyoloji Notları gibi dergilerde yayınlanmış akademik makaleleri bulunmaktadır. Çalışma alanları sosyal hareketler, kültürel çalışmalar, ilişkiler sosyolojisi, kent sosyolojisi ve nitel sosyal araştırmalardır. Halen Aksaray Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.