Birikim Sayı 379 - Kasım 2020
Birikim Sayı 379 - Kasım 2020
Geçen ayın birikimi
3-6
Eşikte...
Muhalefet ve rejim
6-18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile söyleşi: “Bütün demokratların birleşmesi için...”
18-33
Murat Sevinç’le Türkiye’nin hukuk ve anayasa sorunları üzerine söyleşi: “Siyasi sorunların mahkemede çözüldüğü nerede görülmüş?”
33-45
Geçmişten yarına oligarşi
Şiiri eleştiriyle ölçmek
45-46
Sunuş: Şiiri eleştiriyle ölçmek için
46-53
Osmanlı şiirinde cinsiyet
53-60
Gazel hakkında okura beş pas
60-67
“Benden sabun köpüğü, ondan bilgi kalır”: Tanpınar ve Kaplan’da edebiyat eleştirisi üzerine
67-78
Teori, tarih, zanaat arasında Türkiye’de şiir eleştirisi
78-88
Şiirsel özerkliği dönemselleştirmek: İkinci Yeni örneği
88-99
Ahmet Haşim: Milliyetçiliğin yükseliş çağında bir lirik şair
99-113
Epiğin buzları çözüldüğünde: Kambur Kerim’in tuhaf hikâyesi
113-124
Zamanın protezleri: Oktay Rifat şiirinde teknoloji
124-128
Cevat Çapan’ın “rüzgârları, fırtınaları yararlı kılan” şiiri