Kullanım Koşulları
 1. www.birikimdergisi.com, Birikim Yayıncılık Anonim Şirketi (“Birikim”) Birikim dergisinin tanıtımının yapıldığı ve Birikim dergisinin Dijital ve fiziki olarak satış hizmetlerinin (“Hizmetler”) sunulduğu bir web sitesidir (“Web Sitesi”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Web Sitesine girmeniz veya Web Sitesinde yer alan “Hizmetler”den yararlanmanız, Birikim ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara tabidir.

 2. Genel Kullanım Koşulları: Web Sitesini kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Web Sitesi ve varsa diğer ilintili web sitelerine, bu Web Sitesi üzerinden veya bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli Hizmetler, ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

  1. Bu Web Sitesine girmeniz, Web Sitesi ve/veya Hizmetleri kullanmanız bu Kullanım Koşullarını, Web Sitesi Gizlilik Koşullarını (“Gizlilik Koşulları” olarak anılacaktır), Hizmetler ve Web Sitesi’yle ilgili tüm diğer, koşulları okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz. Gizlilik Koşulları, bu Kullanım Koşullarının eki ve ayrılmaz parçasıdır.
  2. Birikim tarafından herhangi bir Hizmet için açık kabul beyanınızın gerektiği durumda; “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
  3. Kullanım Koşulları ile Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu Web Sitesi veya Hizmetleri kullanmayınız. Her halükarda, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu Web Sitesi ve Hizmetleri kullanmayınız.
  4. Web Sitesindeki bazı Hizmetlerin kullanımı veya bu hizmetlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

 3. Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik: Birikim tarafından Kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil Web Sitesine giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır) iyi bir Web Sitesi sunulabilmesi ve/veya Hizmet verilebilmesi için Web Sitesi, içeriği ve Hizmetler devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

  1. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan Hizmetlerde, Hizmet İçeriğinde değişiklik meydana gelebilecektir.
  2. Birikim, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Web Sitesi Hizmetlerinde, kullanma koşullarında, Hizmet, Gizlilik ve Üyelik koşullarında, fotoğraflarda, görsellerde, görsel tasarımda veya benzeri unsurlarda değişiklik yapma ya da yeni/ek Hizmetler ile yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Web Sitesinde sunulacak ve yayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Kullanım Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcının sorumluluğundadır. Web Sitesi ve Hizmetleri yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

 4. İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma:

  1. Web Sitesinde sağlanan Hizmetlerin kullanımı Web Sitesinde belirtilen koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.
  2. Web Sitesinde yer alan kitap, logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içerik (“Hizmet İçeriği”) doğrudan Birikim tarafından yayınlanabilir. Ayrıca Web Sitesinde bazı Hizmetlerden yararlanmak için üyelik ve/veya kullanıcıların talep ve üyelik formlarını doldurması veya iletişim bilgilerini iletmesi gerekebilir.
  3. Birikim başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı, söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymakla yükümlüdür.
  4. Kullanıcıların, aksi Birikim tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça veya açıkça öngörülmedikçe, Web Sitesi sayfalarını, Hizmetlerini ya da Hizmet İçeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.
  5. Birikim, Web Sitesi ve Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, Web Sitesi ve Hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili olması zorunlu değildir. Birikim, reklamlara ilişkin uygulama ve tarifeleri dilediği zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir.
  6. Web Sitesi ve Hizmetler bakımından yaşla ilgili kısıtlamalar vardır. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

 5. Web Sitesi ve İçeriğin Kullanımından Sorumluluk:

  1. Kullanım koşullarını kabul ederek Web Sitesinden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kaynağı ve/veya amacı ne olursa olsun Web Sitesinde yer alan Hizmet İçeriğine veya Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahipsiniz. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran Kullanıcının kendisine aittir. Birikim bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
  2. Birikim, Web Sitesi üzerinden sağlanan içerik ve Hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç, gelir kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.
  3. Kullanıcılar Arası İletişim: Web Sitesi üzerinden kullanıcılar arası iletişimin mümkün olması halinde; Kullanıcılar arası iletişimle ilgili tüm sorumluluk taraflara aittir. Birikim, iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

 6. Garanti Olmaması:

  1. Web Sitesi, Hizmetler ve Hizmet İçeriği; Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel hiçbir garanti içermemektedir.
  2. Birikim, Web Sitesinde yer alan işlev ve Hizmetlerin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da Web Sitesinin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Web Sitesinin kendisinin ya da üçüncü şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.
  3. Birikim, Web Sitesi ve sağlanan Hizmetlerin; Kullanıcıların tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçlarını karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır. Üyelere, Kullanıcılara ticari anlamda menfaat, kazanç sağlayacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Birikim, Web Sitesi, Hizmetler veya Hizmet İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı Üye ve/veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
  4. Birikim, önceden haber vermeksizin Hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını bazı ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, bu madde 5 ve madde 6’da belirtilen sorumsuzluk beyanlarını ve garanti verilmemesi hususlarını anlamış, değerlendirmiş ve açıkça kabul ederek Web Sitesini kullanmaya başlamıştır.

 7. Alt ve Üst Linkler: Bu Web Sitesinde, Birikim’in sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst web siteleri, hizmetler veya sayfalar bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Birikim’in erişim sağlanan bu web sitelerine ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu web sitelerine sağlanan kişisel bilgilerden, bu web sitelerinden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Birikim sorumlu tutulamaz. Aynı şekilde Birikim, Kullanıcıların sağladığı üçüncü şahıs web sitesi link veya bilgilerinden de sorumlu tutulamaz.

  Üyelik Koşulları: Birikim, Hizmetlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya Hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

  Üyelik sistemi oluşturulması halinde Kullanıcıya ad ve şifre verilir veya Kullanıcı tarafından oluşturulur. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması Kullanıcının sorumluluğundadır; Kullanıcı adı ve şifresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Birikim hiçbir sorumluluk kabul etmez.

  İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Birikim ya da üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Birikim’e haber vermekle yükümlüdür.

  Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üyeye aittir.

 8. Kullanıcı Bilgileri: Web Sitesi ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; kimlik bilgisi ve iletişim bilgisinden Kullanıcı sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

 9. Kullanıcı, kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi için izin/onayının arandığı hallerde, izin/onayın, Web Sitesi’ni kullanması ve/veya Hizmetlerden yararlanması için bir ön şart ve/veya zorunluluk olmadığını bildiğini kabul etmiştir. Kullanıcı, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Şu kadar ki; Kullanıcının bedelini ödediği ve/veya aldığı Hizmetler ile ilgili bilgilendirme, tahsilat ve onay konulu elektronik iletiler gönderilmeye devam edilecektir. Ret yolları, göndericisinin Birikim olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

 10. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları:

  1. Web Sitesinin tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Birikim’e aittir.
  2. Aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde yer alan logo, marka, isim, alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran Birikim’e aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.
  3. Birikim, Web Sitesi ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcıya Web Sitesi Yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Birikim’e ait olup; Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.
  4. Web Sitesinin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez, yeniden üretilmek veya yaratılmak amacıyla örnek alınamaz.
  5. Web Sitesinde bulunan üçüncü şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir Web Sitesine yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.
  6. Kullanıcı, Web Sitesinde veya diğer Kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı; Web Sitesine ait veri tabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

 11. Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Web Sitesi ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Web Sitesinin kullanılması, zorunlu bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Birikim’e izin verdiği anlamına gelir.

 12. Müdahale Yasağı: Web Sitesi ve Hizmetlerin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Birikim tarafından soruşturulacak ve hukuka aykırı bir işlemden şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Böyle bir şüphenin varlığı halinde; ilgili kişi ve Kullanıcıların Web Sitesi ve Hizmete erişimi sonlandırılır, varsa kullanım hakkı/üyelik iptal edilir ve yasal işlemler için gerekli tüm Kullanıcı ve Üye verileri ilgili yasal mercilerle paylaşılır.

 13. Kullanım Koşullarının İhlali: Birikim sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları”, “Web Sitesi Gizlilik Koşulları”, “Üyelik Koşulları” ve varsa diğer koşullara uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda; ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Web Sitesi ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, (varsa) Üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Birikim’in burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Birikim’in bu Kullanım Koşullarından ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

 14. Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, Birikim sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 15. Sona Erme: Birikim, (i) Kullanıcının burada yazılı ya da Birikim tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) Kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) Birikim’in Kullanıcının yararlandığı Hizmetlere ilişkin içerik ve hizmet sağlayıcılarıyla olan ticari ilişkisinin sona ermesi veya Hizmet ve servislerin herhangi bir nedenle kesilmesi halinde, (iv) Mevzuat veya İdari Düzenleyici Kuruluşların kararları uyarınca (v) Yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak Web Sitesine erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (vi) kendi takdirine bağlı olarak; Web Sitesi yayınını askıya alabilir, son verebilir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın, Birikim’den herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

 16. Kayıtlar: Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Birikim’in defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Birikim tarafından Kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri delil teşkil eder.

 17. Tebligat Sözleşmesi: Birikim tarafından, Kullanıcıların, Web Sitesine verdikleri, ilettikleri iletişim bilgilerine yapılacak e-posta, kısa mesaj (sms) veya faks tebliğlerinin veya benzeri elektronik tebligatların geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

 18. Uygulanacak Hükümler: Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

 19. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Web Sitesinin ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 20. Bilgi ve İletişim: https://www.birikimdergisi.com web sitesinin Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.