Sovyetler Birliği’ndeki reel-sosyalizm deneyiminin sona ermesinden otuz küsur yıl sonra, ölümünün yüzüncü yılında Lenin ve Leninizm’in mirasını yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bu dosyanın odağında Lenin’in devrimci fikirleri; Marksizm anlayışı; devlet, siyaset ve iktisat teorisi; “demokratik merkeziyetçilik” ve “parti disiplini” öğretileri, toplumsal adalet, eşitlik ve emekçi sınıfların haklarına dair görüşleri; emperyalizm analizi ve materyalist felsefeye katkıları yer alacak. Leninist düşüncenin yüz yıllık seyrini, olumlu-olumsuz mirasını, güncel imkânları ve sınırlılıklarını tartışmayı hedefleyen “Ölümünün Yüzüncü Yılında Lenin” dosyamız için 3000 ila 5000 kelimelik yazılarınızı 1 Ekim 2024’e kadar [email protected] adresine bekliyoruz.
Oktay Rifat’ın deyimiyle “hikayelerini okuyup sokağa çıktığımız zaman bir evin damını, uzakta uçan kuşu, yaprakların arasından denizi görünce birileri[nin] arkamızdan ‘Hişt! Hişt!’ diye seslendiği”ni duyduğumuz; Nurullah Ataç’ın deyimiyle “sanatı dışında bir işle uğraştığı görülmeyen, üne ermeye bile özenmeyen, tanınmak için yazılarından başka hiçbir şeye başvurmayan” Sait Faik Abasıyanık yaşam sevgisiyle, duruluğuyla, deniz tutkusuyla, sıradan insana ilgisiyle hikayeciliğimizde çığır açmış yazarlarımızdan biri. Ölümünün 70. yılında onun kişiliğini ve edebiyatını farklı yönleriyle incelemeyi hedefleyen “Sait Faik Abasıyanık” dosyası için 3000 ila 5000 kelimelik yazılarınızı 10 Temmuz 2024’e kadar [email protected] adresine bekliyoruz.
Alternatif sağ (alt-rigt), merkez siyasete mesafeli, hatta onu dönüştürmeye, kendine uydurmaya aday, hâkim norm ve değerlerle kavgalı, biraz muğlak ama her halükarda sağ içerisinde “uç” bir eğilimi temsil ediyor dünyada. Epey bir süre çevrimiçi ortamlarda ofansif mizah, caps-meme kültürü, video editing, toplu mesaj-gönderi yoluyla muarızını sıkboğaz etme gibi kalıplarla kendini gösterse de ana akım siyasete renk vermeye, farklı memleketlerdeki toplumsal hareketlerin içerisinde yer bulmaya başladı. Türkiye’de belirli kesimlerin de bu kültürle/ideolojiyle/akımla alışverişi var. Alternatif sağın Türkiye’deki tezahürlerini, örüntülerini, uluslararası sahadaki ideolojik yönelimlerle ilişkisini ve kurumsallaşmış/kurumsallaşmamış biçimlerini mesele eden, kafa yoran 3000 ila 5000 kelimelik yazılarınızı 1 Mayıs 2024 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyoruz.