Birikim’in Kasım 2022'de yayımlanacak sayısında (403) “popüler kültür” tartışmasına yer vermeyi planlıyoruz. Erken Cumhuriyet'in kültürel inkılap ideallerinin merkezi ve bir nevi 1930'ların resmi kültür evleri olarak faaliyet gösteren Halkevleri'nden 2020'lerin kitlesel sosyal medya mecralarına kadar geniş manasıyla "popüler kültür" Cumhuriyet'in kültür ve medeniyet pusulasında daima belirleyici bir rol oynamıştır. İmparatorluktan ulus-devlete ve çok partili sisteme geçerken her kesimin kendi gündelik hayat folklorunu yarattığı Türkiye'de çay, kahve, rakı, nargile ve genel olarak içki kültüründen Köy Enstitüleri, Gezi, Ayasofya ve muhtelif sembolik mekânlara dek uzanan popüler kültür daima değişim taleplerinin ifade edildiği dinamik bir sosyal zemin olagelmiştir. Cumhuriyet tarihinde popüler kültürün değişen anlamlarının ve günümüz kitle kültürünün vaat ettiği gelecek tahayyülünün peşine düşen bu dosyada şarkılar, uçaklar, heykeller, filmler, makineler, apartmanlar, tramvaylardan saçlar, çoraplar, gazetelere kadar popüler kültürün mikro ve makro alanlarına eğilmeyi amaçlıyoruz. 3000 ila 5000 kelimelik yazılarınızı 1 Ekim 2022 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyoruz.