Birikim Sayı 385 - Mayıs 2021
Birikim Sayı 385 - Mayıs 2021
Geçen ayın birikimi
3-9
Kutuplaşmanın alternatifi?
Sol Tarih
9-26
1 Mayıs 1976: “Yepyeni bir güneş doğar...”
"Devlet Geleneği"
26-36
Derin devlet mitolojisi üzerine: “Adeta tüm Türkleri el altından yöneten bir teşkilât”
Sınıf
36-49
Türkiye’nin prekaryalaşan orta sınıfı
Mülteciler
49-59
Mülteci Dayanışma Ağı’ndan Levent Ayaşlıoğlu ile söyleşi: “Mülteci krizi, yerelde, yaşam ve üretim alanlarında çözülecek bir problem olarak görülmeli”
Direniş
59-73
Dostluk, itaat ve itaatsizlik
İslâmcılık, İslâmofobi
73-78
İslâmofobi: Bir azınlık mağduriyeti
Edebiyat
78-86
“Dalgacı âlim”den bir erotik edebiyat başyapıtı: Altın Nilüfer
Futbol
86-96
Bir yapıbozum öyküsü: Derrida ve modern futbolun birlik bütünlüğüyle çelişen fark olarak Garrincha