Birikim Sayı 393-394 Ocak-Şubat 2022
Birikim Sayı 393-394 Ocak-Şubat 2022
Geçen ayın birikimi
3-6
Önümüzdeki düğüm
Liberalizm ve neoliberalizm
6-16
Nilgün Toker’le söyleşi: Liberal değerler ve liberal kalamayan liberaller...
16-22
Liberalizm, anti-liberalizm ve sol
22-30
Küresel liberalizmin demokratik olamama hali ve bu durumun Türkiye’ye yansımaları
30-41
Türk liberalliği ve liberalizmin özgürlük anlayışı karşısında Türkiye solu
41-44
Mutlak politik doğruculuk çağı ve sol liberalizm
44-52
Siyasal liberalizm veya muhafazakâr modernite: Şerif Mardin”in politika felsefesi üzerine eleştirel bir başlangıç denemesi
52-63
Liberalizm mi, “merkezi ihya” projeleri mi?
63-74
AKP iktidarı sonrası liberal ideolojide yeni arayışlar
74-81
“Based yani liberal”’: Twitter’ın liberal charları
85-91
Burak Bilgehan Özpek’le söyleşi: “Türkiye liberallerinin ergen bir haklılık çabasından kurtulmalarının anlamlı bir tarafı var”
85-92
Neoliberalizm ve ahlâk
92-106
Neoliberalizm ve/veya devr-i sermaye
106-110
Neoliberalizmden çıkışı düşünmek: Keynes-Polanyi çözümü
Sol
110-120
Slavoj Žižek ve kıyamet günleri komünizmi
Kapitalizm
120-134
Facebook’un Metaverse’ünden Stanislaw Lem’in Real’ine gelecek üzerine
Osmanlı tarihi
134-152
Ali Fuat Bilkan'la söyleşi: Osmanlı, din ü devlet ve iktidar