Birikim Sayı 408 - Nisan 2023
Birikim Sayı 408 - Nisan 2023
Geçen ayın birikimi
3-7
Finale doğru
Deprem
7-10
6 Şubat deprem felaketi
10-28
Deprem, “partiler düzeni” ve “bilimsel çözüm” söylemi üzerine: “Popülist muvazaa”nın sınırlarına yaklaşırken
28-30
Enkaz altında bırakan devlet!
30-32
“Herkes kendi imkânıyla”
32-45
“... Bitti, her şey bitti..”
45-52
Kadıköy örneği: İstanbul’da riskli yapı etnografisi
52-62
Kırılan sadece Doğu Anadolu fayı mı?
62-69
Antakya için Antakyaca bir ağıt denemesi
Umursamak
69-72
Her şeyin her şeyle ilgisi: Umursamak
72-80
Eşik topografyalarında umursama altyapıları
80-86
Döngünün sırrı
86-93
İmkânlar ve sınırlar: Ekofeminist bir umursamaya doğru
Rejim
93-106
Otoriterlik-demokrasi dikotomisi ve Türkiye’nin rejimi üzerine
Göç
106-120
Göç pedagojisinin amacı