Birikim Sayı 412 - Ağustos 2023
Birikim Sayı 412 - Ağustos 2023
Geçen ayın birikimi
3-6
Neye göre ve nasıl değişmek?
Seçimden sonra
6-18
Sinizm ile tavizkârlık arasında: Kemalizm’in makus talihi (mi?)
18-21
Şimdi, sonra...
21-24
Siyasal kampanya ve post-truth
Sol düşünce
24-45
Şiddet ve ikna kıskacında siyasal iktidarın paradoksal doğası: Hegel, Habermas, Ahmet İnsel ve eleştirel politika felsefesi
45-50
Istvan Meszaros ve yapısal kriz
50-60
Yapısal kriz yapısal değişim gerektirir
60-66
Karamsarlığı daha güzel günlere bırakalım!
66-75
Devrim gezginlerinin eylem yorgunları
Edebiyat
75-85
Halûk Sunat’la söyleşi: Yaratma edimine ve yazınsal metne “psikanalitik duyarlıklı bakış”
85-91
Kadın tarihi yazımında ortaklıklar: Ölmeye Yatmak ve Boş Dolaplar
Aydınlar, düşünce
91-98
Toplum olma ya da ortak yaşam kültürünü geliştirmede entelektüel katkılar üzerine notlar
Tıp ideolojisi
98-107
21. yüzyılda bilimsel tıbbı tanımlama denemesi: Doktor Öz paradoksu
Arkeoloji-Anadolu
107-116
Halikarnas Balıkçısı’ndan Fahri Işık’a: İyonya Helen değil, bir Anadolu uygarlığıdır
Sinema
116-120
Sinemanın yeni dilsel yapısı: Leos Carax sinemasında düşünsellik