Birikim Sayı 414 - Ekim 2023
Birikim Sayı 414 - Ekim 2023
Geçen ayın birikimi
3-7
Ya... ya da
Cumhuriyet'in yüzüncü yılı
7-11
Cumhuriyet: Kimsesizlerin neyi?
Sol düşünce
11-18
100 yıl sonra Tarih ve Sınıf Bilinci’ni yeniden okumak: Kriz, norm ve ütopya
18-26
Ernst Bloch ve felsefesine çoklu bakış: Umudun mahremleştirilmesi
26-40
Aptallığın görkemi ve önlenemez yükselişi
40-60
Kıyısız bir nehir: Anarşizm
Anayasa
60-69
Huzur arayışının anayasal tarihi üzerine bir başlangıç denemesi
Emek
69-75
Kurye eylemleri, platformlar ve bitmeyen sorunlar
Psikanaliz
75-90
Failin travması ve mağdurun yeniden inşası
Sanat
90-102
Direnen bir bozguncu olarak toz
Şiir eleştirisi
102-112
Yücel Kayıran’ın Stasis’i üzerine: İç savaş ya da inançtan inançsızlığa geçişin boyutları