Birikim Sayı 415 - Kasım 2023
Birikim Sayı 415 - Kasım 2023
Geçen ayın birikimi
3-5
Her ülkede bir Filistin olabilir mi?
5-10
Karşılıklı işlenen insanlık suçları
Yapay zekâ - gelmekte olan
10-14
Distopyadan ütopyaya
14-31
Bilinenler ve bilinemeyenler! - Yapay zekâ zamanı geliyor
31-39
Dijital çağda Aydınlanma’nın geleceği
39-44
Bugünün yapay zekâsı
44-46
Bir DİSK sempozyumunun düşündürdükleri
46-56
Yapay zekânın emeği
56-61
Yapay zekâ yaratığının yaratıcılığı üzerine
61-66
Mahir Sayın ile söyleşi: Yapay zekâ ve dijitalleşme karşısında sol
66-68
Çin’in yapay zekâ hedef ve tercihleri
Sol düşünce
68-76
Jürgen Habermas ve kamusallığın yapısal dönüşüm(leri): Otoriter kapitalizme karşı demokratik sosyalizm
Toplumsal hareketler
76-89
Göçmenlikle sosyal ve siyasal sorunların iç içe geçtiği mekânlar olarak banliyöler ve varoşlar
Edebiyat
89-96
Yaralar, kabuklar ve oraya kendimi koyabilir miyim?