Birikim Sayı 417 - Ocak 2024
Birikim Sayı 417 - Ocak 2024
Geçen ayın birikimi
3-6
Eşitlik ufkunu tekrar kazanmak için
Sol düşünce ve tarih
6-16
Demokrasi eleştirisinin konforlu sığınağı: Anti-popülizm
16-26
Sivilin sivili bir siyasi hareket denemesi: İVME Hareketi
26-37
68’in unutulan ikonu: Hüseyin Cevahir
37-48
Muhafazakâr modernliğin krizi ve demokratik sosyalist imgelem: Tanıl Bora ve hermeneutik-eleştirel sorgulamalar
Emek
48-58
Göçebe emeğin tevekkülü: Bir feveran
Sağ
58-68
Siyasetin ölüp ölüp dirileni: Süleyman Demirel
Estetik ve toplumsal cinsiyet
68-80
Güzellik, korku, kötülük, iktidar ve hakikat üzerine: Bahtsız Medusa’dan, Mee Too’nun kahramanı Medusa’ya
80-92
Thomas Mann’ın kuir kimliği
Milliyetçilik
92-104
Siniša Maleševic’le söyleşi: “Milliyetçilik beklenmedik bir tarihsel sapma değil, tarihsel bir normdur”