Birikim Sayı 420 - Nisan 2024
Birikim Sayı 420 - Nisan 2024
Geçen ayın birikimi
3-7
Siyaseti yeniden düşünme gereği
Rejim ve ideoloji
7-16
Anatomi: MİT’in değişen ve artan stratejik önemi
16-28
Fethi Açıkel’in “Kutsal Mazlumluk”tan “Makyavelist Despotizm”e AKP Otoriterliğinin Psikopatolojisi kitabına dair bir değerlendirme: AKP döneminin morfolojisi
28-36
Türkiye’de devleti ve hukuku anlamak: Mimaroğlu’nun ayak izleri nereye çıkar?
Kadın hareketi
36-48
Sema Kendirci Uğurman ile söyleşi: Türk Kadınlar Birliği’nin 100. yılı üzerine
48-57
Türk Kadınlar Birliği: İkinci kuruluş, kadın davaları, hafıza ve yüzleşme
Sosyalizm ve sol bellek
57-66
Filozof ve llanero: Mészáros ve Chávez
66-77
Bülent Küçük’e bir cevap: Hüseyin Cevahir’i farklı kılan neydi?
77-81
Güleryüz dergisi: Çekingen sosyalizm, sert muhalefet
Din - laiklik
81-96
Bir kolaj örneği olarak tasavvuf ve spiritizm: Bir garip Vâridât