Bir örnek vaka çalışması olarak Tigir: Er ve o kadar da alternatif olmayan sağ hareketler