Ali Fuat Bilkan ile Kültürün İktidarı kitabı üzerine söyleşi: “Nasıl oldu da Batı’da demokrasiyle sonuçlanan bir süreç, bizde otokratik bir sisteme dönüştü...”