"Ölümünün Yüzüncü Yılında Lenin ve Leninizm" dosyası yazı çağrısı

Sovyetler Birliği’ndeki reel-sosyalizm deneyiminin sona ermesinden otuz küsur yıl sonra, ölümünün yüzüncü yılında Lenin ve Leninizm’in mirasını yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bu dosyanın odağında Lenin’in devrimci fikirleri; Marksizm anlayışı; devlet, siyaset ve iktisat teorisi; “demokratik merkeziyetçilik” ve “parti disiplini” öğretileri; toplumsal adalet, eşitlik ve emekçi sınıfların haklarına dair görüşleri; emperyalizm analizi ve materyalist felsefeye katkıları yer alacak. Leninist düşüncenin yüz yıllık seyrini, olumlu-olumsuz mirasını, güncel imkânları ve sınırlılıklarını tartışmayı hedefleyen “Ölümünün Yüzüncü Yılında Lenin” dosyamız için 3000 ila 5000 kelimelik  yazılarınızı 1 Ekim 2024’e kadar [email protected] adresine bekliyoruz.