İpek Gürkan

Lisansını 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümünde tamamlamıştır. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. 2018 yılında aynı üniversitede Radyo TV Sinema alanında, İkinci Dünya Savaşını konu alan filmlerdeki çocuk tanıklarla ilgili doktora tezini tamamladı. 2013-2020 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2019-2021 yılları arasında Londra Üniversitesi, Birkbeck’de Film, Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursuyla misafir araştırmacı olarak video denemeler üzerine çalıştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde doktor öğretim üyesidir. E-posta: [email protected]