Abdullah Kıran
2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktorasını tamamladıktan sonra 2004-2005 yıllarında Beykent Üniversitesi’nde part-time öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006-2009 yılları arasında Kıbrıs’ta, Girne Amerikan Üniversitesi’nde, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttü. 2010 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında uluslararası ilişkiler alanında doçent oldu. Aynı yılın yaz döneminde ABD’de, Georgetown Üniversitesi’nde araştırmacı öğretim üyesi olarak bulundu. Ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Kürt Sorunu üzerine çalışan Abdullah Kıran’ın Türkçe, İngilizce ve Kürtçe olarak basılmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Halen Muş Alparslan Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yapmaktadır.