Adnan Ekşigil

İstanbul’da doğdu. Amerika’da siyaset okudu, Fransa’da felsefe çalıştı (UCLA’dan lisans, Sorbonne’dan yüksek lisans). Türkiye’ye döndükten sonra belirli aralıklarla İstanbul, Boğaziçi ve Yeditepe üniversitelerinde sosyal bilimler metodolojisi ve epistemoloji ağırlıklı dersler verdi. İktisat, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, Cogito, Virgül, Birikim gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır. Otuz yıldan fazladır Kırklareli’nin İğneada bölgesinde ziraat ve fidancılıkla iştigal etmektedir.