Ahmet Murat Aytaç
1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Yine aynı üniversitede siyaset bilimi alanındaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Ailenin Serencamı: Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşumu (2007) ve Kitlelerin Ruhu: Siyasal ve Sosyal Kuramda Kalabalık Tahayyülleri (2012) başlığıyla yayımlanmış iki kitabı, siyaset teorisi ve insan hakları alanında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Halen Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.