Alev Özkazanç

1967 yılında Ankara’da doğan Özkazanç, lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans eğitimini Essex Üniversitesi’nde Siyaset Teorisi üzerine yapmış ve 1998 yılında AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda Siyaset Bilimi alanında “Türkiye’de Siyasi İktidar ve Meşruiyet Sorunu: 1980’li Yıllarda Yeni Sağ” isimli teziyle doktora derecesini almıştır. Halen aynı fakültede yardımcı doçent olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Yayımlanmış pek çok makalesinin yanı sıra, Bob Jessop, Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet (der. ve çev, Betül Yarar ile birlikte, İletişim Yayınları, 2005) başlıklı derlemeyi hazırlamış; Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası (Dipnot Yayınları) başlıklı kitabı 2007’de yayımlanmıştır.