Ali Rıza Güngen

Doktorasını ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde tamamladı. Queen’s Üniversitesi Küresel Kalkınma Çalışmaları’nda doktora sonrası araştırmalarını sürdürdü. Türkiye’deki üniversitelerde çalışması 2016’da KHK ile yasaklandı. Sonraki yıllarda Off University platformunda ve Kassel Üniversitesi’nde ders verdi. Carnegie Mellon Üniversitesi’ne uzaktan araştırmacı olarak dahil oldu ve York Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Ortak yazarlarından olduğu Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. The Political Economy of Financial Transformation in Turkey kitabının editörlerindendir. New Political Economy, The Journal of Peasant Studies, Praksis, İktisat Dergisi vb. akademik dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır. Borç yönetimi, bağımlı finansallaşma, finansal içerilme, finansal sektörün denetimi ve devlet bankaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.