Asım Öz
1976 Denizli doğumlu. Yazar, editör. Eleştiri, değini, inceleme ve söyleşileri Dünya ve İslâm, Haksöz, Hece, Tasfiye, Umran, Virgül gibi süreli yayınlarda yayımlandı. Dünya Bülteni’nde yazıyor. Ağırlıklı çalışma alanı Türkiye’de İslâmcılık düşüncesi, özellikle 1960 sonrası düşünsel/siyasal etkileşimler ve İslâmcı neşriyattır. Yayımlanan çalışmaları şunlardır. Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet (derleme, 2008), Haritada Kan Lekesi (derleme, 2009), Saatçi Musa (nehir söyleşi, 2010) ve Kâğıt Kokulu Yıllar (nehir söyleşi, 2013). İsmail Kara ile birlikte Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve Hareketi (2013) kitabını yayına hazırladı. Ayrıca şiddet eleştirileriyle öne çıkan Cevdet Said’le farklı dillerde yapılan söyleşileri derleyerek Düşüncede Yenilenme (2013) adıyla kitap hâline getirdi