Aslı Falay Çalkıvık

Lisans ve Yüksek Lisans’ını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Minnesota Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi dalında doktora derecesini aldı. Küresel güvenlik siyaseti, bio-politika, Uluslararası İlişkiler disiplininde eleştirel kuram üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası kitap ve dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.