Ayşe Betül Çelik
2002 yılında Binghamton Üniversitesi’nden siyaset bilimi doktorası almıştır. Halen Sabancı Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve uyuşmazlık çözümü alanlarında doçent unvanı ile ders vermekte olan Çelik, doktora tezini İstanbul’daki hemşehri ve Kürt dernekleri üzerine yazmıştır. Çalışma alanları Kürt sorunu, zorunlu göç, sivil toplum ve barış inşâası, toplumsal mutabakat, toplumsal cinsiyet ve kültürel uyuşmazlık çözümü yöntemleridir. Akademik çalışmaları, Human Rights Quarterly, Journal of Refugee Studies, Europe-Asia Studies, New Perspectives on Turkey ve Patterns of Prejudice gibi alanında tanınmış birçok dergide ve derleme kitaplarda basılmıştır. Zorunlu Göçle Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın Yeniden İnşaası kitabının yazarlarındandır.