Ayşe Gündüz Hoşgör

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Ortadoğu Teknik üniversitesi (ODTÜ) İstatistik Bölümü'nden almıştır. 1985-87 tarihleri arasında TÜBİTAK'ta çalışmış; 1987 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak katılmıştır. !992-97 tarihleri arasında Kanada'da Western Ontario Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yürüttüğü doktora çalışmasını "İnsani Kalkınma ve Kadın İşgücü: Türkiye Deneyimi 1923-1930" başlıklı tezle tamamlamıştır. Aynı üniversitede profesör ünvanını almış ve halen ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde ders vermektedir. Kadın çalışmaları ve Sosyal Politika yüksek lisans programlarında kalkınma sosyolojisi, sanayi ve modernleşme sosyolojisi, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri gibi konularda ders vermektedir. Toplumsal cinsiyet ve etnisiteye dayalı sosyal eşitsizlik, kadın istihdamı ve eğitimi, çocuk işgücü, kültürlerarası evlilik ve kırsal kalkınma alanlarında araştırmalar yürütmektedir.