Besim Can Zırh
1970’lerin sonunda İstanbul, Kocamustafapaşa’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini çeşitli sur-içi semtlerinde tamamladıktan sonra 1996 yılında gecikmeli olarak üniversite hayatına Ankara’da başladı. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde ise yüksek lisansını tamamladıktan sonra YÖK Bursu’yla doktorasını yapmak üzere gurbete çıktı. UCL Antropoloji Bölümü’nde tamamladığı doktorası çerçevesinde Alevi-olmayan bir araştırmacı olarak, Türkiye’den Avrupa’ya göç etmiş Alevilerin gurbet-mekânda örgütlenme süreci üzerine çalıştı. Norveç Araştırma Konseyi ve Alman Akademik Değişim Hizmeti’nin desteğiyle araştırmasını Norveç ve Almanya’ya taşıdı. İki yıla yayılan çok-alanlı etnografik araştırma sürecinin başında, Londra saha araştırması sürerken yaşanan bir dizi intihar araştırmasının yönünü değiştirdi. 2007 ve 2008 yıllarına yayılan dokuz ay gibi kısa bir sürede 11 Alevi genç birbiri ardına intihar etmiş ve hepsinin cenazesi İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nden kaldırılmıştı. Kerbela’dan Sivas’a yaşanan bir dolu acının ikonografisiyle bezeli cemevinde, uzun süren bu matem döneminde cenazelerin öncelikle göçmen ama daha önemlisi bir Alevi topluluk için ne ifade ettiğine yakından tanık olduğunda bu konuya odaklanmaya karar verdi. 2012 yılında tamamladığı doktorası ardından memlekete kesin dönüş yaptı. Halen, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.