Büke Koyuncu
1979'da İstanbul'da doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi SOsyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Bölümü'nde doktora öğrenimini tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.