Bülent Aksoy

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi Bölümü’nü bitirdi. Doktora çalışmasını aynı fakültenin Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. 1992-2019 arasında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde İngilizce etimoloji, çeviri, Türkçe dersleri verdi. Yazı hayatına 1960’ların sonlarında başladı; 1990’ların sonlarına kadar Yeni Dergi, Türk Dili, Halkın Dostları, Birikim, Yazko Çeviri, Çağdaş Eleştiri, Kuram gibi dergilerde sanat-edebiyat kuramı konulu çeviriler yayımladı. Çeşitli ansiklopedilerde yazar ve yayın koordinatörü olarak çalıştı. 1980’lerde Osmanlı-Türk musıkisi tarihi araştırmacılığına yöneldi; bu alanda incelemeler, makaleler yayımladı. Yurt içinde, yurt dışında birçok uluslararası müzikoloji kongresinde bildiriler sundu. 1995’ten bu yana Açık Radyo’da haftalık musıki programları yayımlıyor. Arşiv değeri taşıyan eski kayıtları temizleterek disklere aktaran Kalan Müzik adına yirmiden fazla albümü yayına hazırladı. Şu kitapların yazarıdır: Sermüeezin Rifat Bey’in Ferahnak Mevlevî Ayini (1992), Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki (1994), Geçmişin Musıki Mirasına Bakışlar (2008), Introduction to the Etymology of the English Language for Turkishspeaking Learners (2020). Çevirilerinden başlıcaları şunlar: Perry Anderson’dan Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler (1982), Béla Bartók’tan Küçük Asya’dan Türk Halk Musıkisi (1991), Eugenia Popescu-Judetz’ten Türk Musıki Kültürünün Anlamları (1996).