Buşra Çelik

1992, Diyarbakır doğumludur. Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2014 yılında lisans derecesini “2000’li Yıllarda İslamcı Kadınların Dönüşen Söylemi: Romanlar Aracılığıyla Bir İnceleme” başlıklı tez çalışması ile almış, 2019 yılında ise yüksek lisans derecesini almıştır. Aynı üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları arasında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, toplumsal hareketler, milliyetçilik ve edebiyat yer almaktadır.