Çağdaş Üngör

Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler (1998), yüksek lisans eğitimini Istanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler programında (2004) tamamladı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan ve Beijing kentlerinde Çince dil eğitimi aldı ve araştırmalarda bulundu. Mao Zedong dönemi Çin dış propagandasını incelediği teziyle 2009 yılında New York Eyalet Üniversitesi, Binghamton Tarih Bölümü’nden doktora derecesini aldı. Akademik ilgi alanları arasında modern Çin toplumu ve siyaseti, Soğuk Savaş tarihi, kamuoyu ve medya çalışmaları vardır. Turkey in the Cold War: Ideology and Culture (Palgrave-Macmillan, 2013) adlı kitabın editörlerinden biridir.