Deniz Şenol Sert

Lisans derecesini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans derecesini London School of Economics Avrupa Birliği Çalışmaları dalında yaptıktan sonra Siyaset Bilimi alanındaki doktora derecesini 2008 yılında City University of New York’tan almıştır. Doktoradan sonra Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, MiReKoc’ta uluslararası göç konularında çeşitli araştırma projelerinde çalışmış, Boğaziçi, Okan ve Koç üniversitelerinde uluslararası ilişkiler üzerine farklı dersler vermiştir. Dr. Sert’in araştırmaları zorunlu, uluslararası, düzensiz ve ulusötesi göç, çatışma, sınır yönetimi ve sivil toplum konularına yoğunlaşmıştır. Kendisi Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçentlik görevine devam etmektedir.