Denizcan Kutlu

(Dr.) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde görev yapıyor. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 2005 yılında mezun olan Kutlu, yüksek lisansını 2008, doktorasını ise “Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu” başlıklı tezi ile 2014 yılında Ankara Üniversitesi SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde tamamladı. Doktora tezi, Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü jürisi tarafından övgüye değer bulundu. Türkiye’nin farklı illerinde yoksulluk ve sosyal yardımlar, çağrı merkezi çalışanları, mühendisler ve madenciler ve sendikalar üzerine saha çalışmalarına katıldı. TÜBİTAK bursu ile 2013 yılında, Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda Misafir Araştırmacı olarak bulundu. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik dergisinde Yayın Kurulu üyesidir. İlgi alanları sosyal yardımlar, emek ve toplumsal sınıflar, sendikacılık, çalışma ilişkileri ve sanat başlıkları altına yerleştirilebilir. Kitapları: Türkiye’de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu: Birikim, Denetim, Disiplin (NotaBene, 2015), Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler (NotaBene, 2017, der. Çağrı Kaderoğlu Bulut ile birlikte); Sosyal Yardım Alanlar: Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet (İletişim, 2018, der.); Sosyal Politika ve İktisat Yazıları: Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’ya Armağan (Mülkiyeliler Birliği, 2020, der. Hasan Tahsin Benli, Elif Hacısalihoğlu, Güven Savul ile birlikte).