Derya Fırat

Université de Paris IX Dauphine’de Siyaset Bilimi yüksek lisansını ve École des Hautes Études en Sciences Sociales-Paris’te Sosyoloji yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılında EHESS’te, sosyoloji alanında doktora tezini savundu. Kolektif bellek, kültürel üretim alanları, gençlik sosyolojisi, göç sosyolojisi, tarihsel olay ve kuşak ilişkisi, yaşam stilleri konularında çalışan Derya Fırat, Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekânı isimli (Dipnot Yayınları, 2014) bir derleme kitabın editörlüğünü yapmıştır. Teorik Bakış dergisinin “Kapatılma” sayısını hazırlayan Fırat’ın, Cihan Erdal ile birlikte hazırladığı Devrimci bir Pusula: Gezi (Ayrıntı Yayınları, 2017) başlıklı bir derlemesi daha bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.