Erdem Denk

1975 doğumlu Erdem, lisans (1997) ve yüksek lisans (1999) eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Cardiff Üniversitesi (Galler, Britanya) Hukuk Fakültesi’nde Ekim 2000’de başladığı uluslararası hukuk dok-torasını Ocak 2005’te tamamladı. “Milletlerarası Kamu Hukuku” (Uluslararası Hukuk) doçenti unvanını Ocak 2013’te aldı. AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Erdem, uluslararası hukuk tarihi ve teorisi, uluslararası örgütler, uluslararası ceza mahkemesi ve evrensel yargı, insan hakları teorisi, nükleer silahsızlanma ve medya-dış politika ilişkisi üzerine çalışıyor.