Esra Yıldız

ESRA YILDIZ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği (lisans) ve Sanat Tarihi  (yüksek lisans ve doktora) bölümlerinde eğitim gördü.  Doktora eğitimi sırasında Berlin Teknik Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktora sonrası çalışmalarını Humboldt-Universität zu Berlin, Kültür Tarihi ve Teorisi Bölümünde ve EHESS’te (École des Hautes Études en Sciences Sociales) sürdürdü. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans direktörüdür. Akademik çalışmalarının yanı sıra belgesel ve kısa film yönetmenidir.

ESRA YILDIZ, graduated from İstanbul Technical University, Environmental Engineering (BSc) and Art History Deparments (MA, Ph.D.). She was a visiting scholar at Technical University of Berlin during her doctoral studies. She pursued her postdoctoral studies at Humboldt University of Berlin, Cultural Theory and History Department, and EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Currently she is an assistant professor and director of Cultural Management Master Program at İstanbul Bilgi University. Besides her academic career, she is the director of documentary and short films.