Evren Balta
Evren Balta

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. ODTÜ Sosyoloji’de yüksek lisans yaptıktan sonra, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ikinci bir yüksek lisans yaptı. 2007 yılında City University of New York, The Graduate Center’da siyaset bilimi doktorasını tamamladı. Halen Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi. Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaset (ed., İsmet Akça ile beraber, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010); Küresel Güvenlik Kompleksi (İletişim Yayınları, 2012), Küresel Siyasete Giriş (ed., İletişim, 2014) ve Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler: Kuşku İle Komşuluk (ed., Gencer Özcan ve Burç Beşgül ile beraber) isimli kitapları bulunmaktadır.