Evren Çelik Wiltse
Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri ile mezun olmuştur. Yine aynı bölümde iki yıl süreyle araştırma görevliliği yapmıştır. Prof. Yılmaz Esmer ve Prof. Ayşe Buğra’nın danışmanlıklarında hazırladığı yüksek lisans tezi, 1980 sonrası Türkiye’de devlet ve işadamlarını inceleyen ni-celiksel bir çalışmadır. Doktora derecesini University of Massachusetts-Amherst’den 2010 yılında almıştır. Prof. Howard Wiarda’nın danışmanlığında tamamladığı tezi, kalkınma ve demokratikleşme alanlarında Türkiye ile Meksika’yı karşılaştıran niteliksel bir çalışmadır. 2014 yılında Democratic Consolidation in Mexico and Turkey başlığıyla European Consortium for Political Research Press (ECPR) tarafından kitap olarak yayınlanacaktır. Orta derecede İspanyolca bilmekte, ekonomi politikaları alanında Meksika’nın yanı sıra Brezilya üzerine de yayınları bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Massachusetts Üniversitesi-Amherst’de araştırma görevliliği yapmıştır. Yardımcı Doçent olarak Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmıştır. Halen South Dakota Eyalet Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya devam etmektedir. Genel olarak Uluslararası İlişkilere Giriş, Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar, Latin Amerika Siyaseti, Uluslararası Ekonomi Politik, ve Karşılaştırmalı Kalkınma ve Demokratikleşme dersleri vermektedir. South European Society and Politics, Perceptions, Birikim, İktisat ve Toplum gibi dergilerde yayınlanan makalelerinin dışında, küreselleşme ve 2008 krizi üzerine yerli ve yabancı derleme kitaplarda yazdığı bölümler de bulunmaktadır.