Farhad Khosrokhavar

EHESS’te araştırma direktörü ve sosyologdur. Modern İran’ın sosylojisi, İslam antropolojisi ve Fransa’da İslam’la ilgili sosyal problemler üzerine araştırmalarıyla tanınmaktadır. Yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır: L’islamisme et la mort, le martyre révolutionnaire en Iran, Paris, L’Harmattan, 1995; L’islam des jeunes, Paris, Flammarion, 1997; Anthropologie de la révolution iranienne, le rêve impossible, Paris, L’Harmattan, 1997; Les Nouveaux Martyrs d’Allah, Paris, Flammarion, 2002; Inside Jihadism: Understanding Jihadi Movements Worldwide, Boulder, London, Paradigm Publishers, 2009; Jihadist Ideology: The Anthropological Perspective, The Centre for Studies in Islamism and Radicali-zation (CIR), Aarhus C, Scandinavian Book A/S, 2011; The New Arab Revolutions that Shook the World, Boulder, London, Paradigm Publishers, 2012; Iran and the Challenges of the Twenty-First Century, (Houchang E. Chehabi ve Clément Therme ile birlikte, ed.), Costa Meza, Mazda Publishers, 2013.