Ferdan Ergut

1967’de İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisansüstü eğitimine bir süre devam ettikten sonra 1994 yılında New York’taki New School for Social Research’ten yüksek lisans, 2000 yılında ise “State and Social Control: The Police in the Late Ottoman Empire and the Early Republican Turkey, 1839-1939” başlıklı tezle Siyaset Bilimi ve Tarihsel Çalışmalar alanlarında doktora derecesini aldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerdeki makalelerinin yanı sıra Modern Devlet ve Polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin Diyalektiği (İletişim Yayınları, 2004), Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar (Dipnot Yayınevi, 2007, Ayşen Uysal ile birlikte) ve II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010) kitaplarını derlemiştir. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde devlet inşası, demokratikleşme, Avrupa’da devlet ve devrimler ve sosyal bilimlerde yöntem ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.