Feryal Saygılıgil

Doç. Dr., İstanbul Arel Üniversitesi.