Fırat Genç

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nden aldı. 2016 yılı süresince Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora-sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarına devam etti, aynı bölümde ders verdi. ‘Milletin Bölünmez Bütünlüğü’: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler (TESEV, 2007) başlıklı kitabın eşyazarlarından biri. Kentleşme, mekân politikası, toplumsal hareketler ve uluslararası göç üzerine yazıları çeşitli dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlandı.