Funda Şenol

1970 Ankara doğumlu. A.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre basın sektöründe çalıştı. Lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi SBE, Gazetecilik ABD’nda tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılından 2017 yılına kadar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yaptı. 2017’de 686 No’lu KHK ile ihraç edildi. Başlıca ilgi alanları, gazetecilik uygulamaları, iletişim sosyolojisi, kent sosyolojisi, basın tarihi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve sözlü tarih çalışmalarıdır. Doktora tezi, Yabanlar ve Yerliler: Başkent Olma Sürecinde Ankara adıyla İletişim Yayınevi tarafından 2003 yılında basıldı. 2006 yılında, yine aynı yayınevinden Sanki Viran Ankara adlı derleme kitabı yayımlandı. 2012 yılında  Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara adlı derleme kitabı, Ankara Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlandı. 2014'te Kenarın Kitabı: "Ara"da Kalmak, Çeperde Yaşamak; 2017'de ise İcad Edilmiş Şehir: Ankara adlı derlemeleri aynı yayınevinden çıktı. Kuaför salonlarında toplumsal cinsiyet ilişkilerinin nasıl kurulduğunu ele alan Aynanın Önünde, Cımbızın Ucunda: Kuaför Kitabı adlı derlemesi de 2017'de yayımlandı.