Füsun Üstel

Ortaöğrenimini Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. 1982’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 1987’de “Türk Ocakları (1912-1931)” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden doktor unvanını aldı. 1993’te doçent, 2000’de profesör oldu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2017’de emekli oldu. İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931) (İletişim Yayınları, 1997), Yurttaşlık ve Demokrasi (Dost Yayınları, 1999), “Makbul Vatandaş”ın Peşinde - II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi (İletişim Yayınları, 2004), (Günay Göksu Özdoğan, Ferhat Kentel ve Karin Karakaşlı ile birlikte) Türkiye’de Ermeniler: Cemaat, Birey, Yurttaş (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) başlıklı kitaplarının yanı sıra yerli ve yabancı sosyal bilim dergilerinde Türkiye tarihi, milliyetçilik ve kimlik sorunuyla ilgili makaleleri yayımlanmıştır.