Göze Orhon

Doktorasını Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 12 Eylül’ün kolektif belleği üzerine yazdığı doktora tezi “The Weight of the Past: Memory and Turkey’s 12 September Coup” ismiyle kitaplaştı. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi. Bellek çalışmaları, bellek sosyolojisi ve duygu yapıları olarak nostalji ve melankoli meseleleriyle ilgileniyor.