Gülşah Pilpil Yöney

1986'da İzmir'de doğdu. 2009 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. "Kitlelerin Afyonu: Futbolun Latin Amerika Edebiyatındaki Yankıları" başlıklı bir yüksek lisans tezi kaleme aldı. Latin Amerika edebiyatı üzerine doktora çalışmalarını sürdürüyor ve 2010 yılından beri Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.