Güney Çeğin
Lisans ve yüksek lisansını tarih ve sosyoloji dallarında Pamukkale Üniversitesi'nde, doktorasını ise sosyoloji alanında yine Pamukkale Üniversitesi'nde tamamladı. İlgi ve çalışma alanları; siyaset sosyolojisi, Bourdieu sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve toplumsal sınıflardır. Pamukkale Üniversitesi sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerinin ve editörlüğünü yaptığı kitapların yanı sıra, Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği (Vefa Saygın Öğüt ile birlikte, Tan Yayınları, 2010) adlı bir telif eseri, Ocak ve Zanaat (Emrah Göker, Alim Arlı ve Ümit Tatlıcan ile birlikte, İletilişim Yayınları, 2007) ve Tözcülüğün Tasfiyesi (Emrah Göker ile birlikte, NotaBene Yayınları, 2012) adlı derleme çalışmaları bulunmaktadır.