Hakan Övünç Ongur

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü’nden Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doktora derecelerini aldı. 2012 yılında Yardımcı Doçent oldu. Halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında Ayrıntı Yayınları’ndan çıkan Tüketim Toplumu, Nevrotik Kültür ve Dövüş Kulübü kitabının yanı sıra, çeşitli uluslararası akademik dergilerde yayımlananmakaleleri bulunmaktadır. Ongur, eleştirel ve post-yapısalcı teoriler, kimlik siyaseti, biyo-siyaset, tüketim ve gündelik hayatın siyasallığı konuları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, çağdaş siyasal düşünceler tarihi, uluslararası ilişkiler teorileri, siyaset sosyolojisi, siyaset teorisi, eleştirel teoriler ve milliyetçilik dersleri vermektedir.